De vernieuwing van Leidsenhage is ingewikkeld en brengt natuurlijk vragen met zich mee. Wij hebben praktische vragen van belanghebbenden verzameld en hieronder vermeld. Klik op de vraag en het antwoord verschijnt. Vindt u geen antwoord op uw vraag dan kunt u ons altijd een vraag stellen via contact en wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt.

Veel gestelde vragen

Hoe kom ik in aanmerking voor de huur van een winkel in Westfield Mall of the Netherlands?

Om de ambities voor het nieuwe winkelcentrum waar te kunnen maken, maakt Unibail-Rodamco-Westfield een zorgvuldige selectie van partijen welke in aanmerking komen voor het ontvangen van een huurvoorstel. Bij het maken van deze selectie staan kwaliteit van het concept, vernieuwing en een gedegen business plan centraal.

Indien u interesse heeft in het huren van een winkelpand kunt u mailen voor meer informatie naar verhuur@urw.com. Uitsluitend aanvragen voorzien van een uitvoerige omschrijving van het beoogde winkel- of horecaconcept met daarbij ondersteunende foto’s of visuals kunnen in behandeling worden genomen.

Heeft u gekeken naar de verkeerssituatie op de aanvoerwegen tot de N14 vanwege mogelijke opstoppingen?

Naar de effecten op de verkeersafwikkeling heeft een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden. Bij het onderzoek is rekening gehouden met de autonome groei van het autoverkeer, met de locatie en capaciteit van de (nieuwe) parkeervoorzieningen en met het druktepatroon op de dag van de winkelcentrumbezoeken. Uitkomst is dat door de autonome verkeersgroei op de N14, de verkeersafwikkeling tot de aanpak van de N14 door Rijkswaterstaat (naar verwachting in 2023) zal verslechteren (zie verder onder “Lange termijn”). Echter is het zeer belangrijk te realiseren dat de huidige vertraging op de N14 zich vooral voordoet in de ochtendspits. Westfield Mall of the Netherlands zal haar piekmoment op zaterdagmiddag hebben en daarom is de verwachting dat de situatie niet drastisch zal verslechteren.

Er zijn verschillende initiatieven gelanceerd om de N14 te ontlasten en om Westfield Mall of the Netherlands beter bereikbaar te maken:

Korte termijn:

Het benutten van de overcapaciteit van de Heuvelweg (in tegenstelling tot de Noordsingel) door:

  • de hoofdentree aan de Heuvelweg zijde te vestigen
  • een luxe (en daardoor meest gebruikte) ondergrondse parkeergarage met de grootste parkeercapaciteit aan de Heuvelwegzijde te realiseren
  • een parkeerverwijssysteem te plaatsen met als hoofddoel het geleiden van het extra verkeer richting de Heuvelweg in plaats van de Noordsingel
  • nieuwe stoplichten (intelligente VRI systemen) te plaatsen die in staat zijn de regeling aan te passen aan het druktebeeld

Middellange termijn:

Ontlasting N14 door twee nieuwe Oost West verbindingen:

  • Rijnland route bij Voorschoten
  • Rotterdamse baan bij Den Haag

Lange termijn:

Door het Rijk zijn de kruispunten met de N14 opgenomen in de zogenaamde MIRT verkenning.

Daarin wordt al naar oplossingen gezocht om de verkeersafwikkeling op beide kruispunten op termijn te verbeteren. De voorkeursoplossing bestaat uit de realisatie van ongelijkvloerse kruispunten op de kruispunten tussen de Heuvelweg en Noordsingel met de N14. Rijkswaterstaat is bezig met een twee jaar durende planstudie, die in 2019 zal worden afgerond. Naar verwachting zal de uitvoering van de beschreven maatregelen na het jaar 2023 plaatsvinden. Als gevolg van autonome groei op de N14 zal de verkeersafwikkeling in ieder geval tot 2023 verslechteren ten opzichte van de huidige situatie.

Komen er ook extra parkeerplaatsen bij de Jumbo?

Op de nieuwe Jumbo komt een drie-laagse parkeergarage met 541 plekken.

Hoeveel auto's kunnen er in de parkeervoorzieningen?

In het ondersteunend verkeersonderzoek bij het nieuwe bestemmingsplan dat op 15 september jl. is goedgekeurd door de gemeenteraad zijn de volgende aantallen opgenomen:

1.020 : Noordsingel (ongewijzigd)
541 : Burgemeester Banninglaan (boven Jumbo)
107 : Burgemeester Banninglaan (straatniveau)
1.248 : Ondergrondse parkeergarage
1.084 : Heuvelweg/Duindoorn

4.000 : Totaal

Wat gaat er gebeuren met de parkeertarieven?

Het uitgangspunt blijft gratis parkeren.

Komen er gratis toiletten?

Wij vinden het belangrijk dat onze winkelcentra service bieden van hoog niveau en comfort, dat begint eigenlijk al thuis met onze app en website en loopt in het winkelcentrum door, vanaf de aankomst in de parkeervoorziening met indicatie van vrije plekken. Toiletten, die voor onze vaste bezoekers op vertoon van de klantenkaart gratis zijn, zijn een belangrijk onderdeel. En daarbij horen ook een ruimte om baby’s te verschonen en een plek waar mensen even rustig kunnen zitten. Deze services vormen, net als goede horeca en een aantrekkelijk winkelaanbod, het totale plaatje.

Komt er ook een verruiming van de openingstijden?

Het winkelcentrum is zeven dagen per week geopend. Verder uitbreiding van de openingsuren in de avond is afhankelijk van de wensen van de consument en wij zien wereldwijd dat die trend er is (vooral als gevolg van internet dat 24h bereikbaar is) en verwachten dat dit in Nederland ook zal gebeuren. De inzet is in ieder geval dat het centrum ook aantrekkelijk moet zijn in de avonduren. Daarom zal er naast detailhandel ook ruimte gereserveerd worden voor horeca en andere publieksfuncties zoals dienstverlening en vermaak.

Hoe gaat het nieuwe Leidsenhage eruit zien?

We gaan uit van een modern ontwerp. Na de ingreep zal nagenoeg geen verschil meer zijn te ontdekken tussen de oudbouw (bestaande deel) en de nieuwbouw. Daarnaast zal het nieuwe winkelcentrum een groen en open karakter krijgen, met voldoende daglichttoetreding, en toestroom van frisse (buiten)lucht. In het ontwerp wordt ruimte geboden aan pleinen en rustpunten, plekken waar de gelegenheid is om te pauzeren, soms in de vorm van horeca, soms in de vorm van meer serene plekken die als rustpunt kunnen fungeren.

Hoe zit het met de bereikbaarheid?

Het winkelcentrum is straks nog steeds bereikbaar met alle soorten (openbaar) vervoer.

Hoe ziet de timing eruit?

Tot nu toe is er vooral gewerkt aan de sloop van diverse bouwdelen en de realisatie van de bouwkuip voor de parkeerkelder. In de tweede helft van 2017 wordt gestart met de realisatie van de versmarkt Fresh!, met de bouw van de parkeerkelder en de bouw van het nieuwe blok met o.a. de Jumbo Foodmarkt. Het herontwikkelingstraject zal een looptijd hebben tot in de eerste helft van 2021.

Waarom is er gekozen voor een nieuwe/Engelse naam?

Er is gekozen voor Westfield Mall of the Netherlands omdat deze nieuwe naam het ambitieniveau en het unieke en internationale karakter van het grootste, meest servicegerichte en vernieuwende winkelcentrum van Nederland weerspiegelt. De huidige naam Leidsenhage is regionaal zeer bekend, maar een vernieuwing op deze schaal vraagt om een nieuwe naam die landelijk en zelfs internationaal aanspreekt. We trekken immers ook bijzondere winkeliers en internationale retail formules aan. Bovendien is de gekozen naam in lijn met andere grootschalige en bijzondere projecten van onze hand, waaronder de zeer succesvolle Mall of Scandinavia in Stockholm en de Mall of Europe die in Brussel wordt gerealiseerd.

Welke retailers verwachten jullie?

U kunt ervan uitgaan dat dit unieke internationaal succesvolle merken zullen zijn die u niet vaak in andere winkelcentra ziet. Daarnaast komt er een versterking van de horeca. De toonaangevende retailers van dit moment vragen om ‘een product’ als het nieuwe Leidsenhage. Ook veel vertrouwde winkels vindt u straks weer terug. Kijk op onze website voor een actueel overzicht van de nieuwste winkels.

Mogen er scootmobiels naar binnen in Westfield Mall of the Netherlands?

In Westfield Mall of the Netherlands mogen scootmobiels stapvoets rijden.

Hoe kom ik als bedrijf in contact met iemand als wij onze diensten willen aanbieden?

Dat kan via het toesturen van een e-mail naar info@leidsenhagevernieuwt.nl.

Zijn honden toegestaan in Westfield Mall of the Netherlands?

Honden (met uitzondering van hulphonden te herkennen aan het dekje of tuig) zijn niet toegestaan in Westfield Mall of the Netherlands.