1 Algemeen

Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V. (Wij’ / ‘Ons’) verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de levering van onze websites, ons loyaliteitsprogramma, indien van toepassing, en onze mobiele applicaties, indien van toepassing, (samen de ‘Services’) die kunnen worden benaderd via verschillende media of apparaten en door Ons beschikbaar worden gesteld. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Het doel van dit privacybeleid (‘Privacybeleid’) is om u te informeren over de wijze waarop Wij uw persoonsgegevens die u verstrekt of bekendmaakt door toegang te zoeken tot, of gebruik te maken van, onze Services verzamelen en verwerken. Het kan zijn dat bepaalde Services die genoemd worden in dit document nog niet van toepassing / actief zijn in het winkelcentrum. De betreffende paragrafen zijn in dat geval nog niet van toepassing, totdat dergelijke Services in de toekomst worden geactiveerd / beschikbaar komen. Wij raden u aan om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van de Services en uw persoonsgegevens aan Ons te verstrekken, bevestigt u dat u bent geïnformeerd over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens door Ons worden gebruikt zoals beschreven in dit Privacybeleid, verzoeken Wij u om uw persoonsgegevens niet aan Ons te verstrekken. Houd u er rekening mee dat u in dat geval mogelijk geen toegang hebt en/of geen gebruik kunt maken van een aantal functionaliteiten van de Services of een deel van onze Services. De Services zijn bedoeld voor gebruikers van 18 jaar of ouder. Indien u jonger bent dan 16 jaar mag u alleen persoonsgegevens aan Ons verstrekken als een van uw ouders of wettelijke voogden die deze privacy-verklaring heeft gelezen namens u toestemming heeft gegeven aan Ons. Indien u jonger bent dan 16 jaar verzoeken Wij u om geen persoonsgegevens aan Ons te verstrekken, tenzij u deze toestemming hebt.

2 Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren: 2.1 Registratiegegevens die u aan Ons verstrekt. Sommige Services van ons vereisen dat u zich aanmeldt voor een account, met name ons loyaliteitsprogramma en enkele functionaliteiten die beschikbaar zijn via onze mobiele applicaties of websites. Indien u ervoor kiest om een account aan te maken door het inschrijfformulier in te vullen, zal aan u worden gevraagd om contactgegevens en ID-informatie op te geven (uw aanspreektitel, voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode, e-mailadres, uw mobiele nummer. Die gegevens verwerken wij, alsmede andere relevante informatie die u aan Ons verstrekt). 2.2 Registratiegegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven dat deze door sociale netwerken naar ons worden verstuurd. Indien u ervoor kiest om een account aan te maken met behulp van uw sociale netwerk-account (dat wil zeggen, Facebook, Google+ of Twitter) zullen uw sociale media na uw voorafgaande toestemming uw persoonlijke informatie (voornaam, achternaam, gebruikersnaam, profielfoto, e-mail adres, geslacht, geboortedatum, opleiding, school, beroep), adresgegevens (land, stad, adres, postcode, telefoonnummer), je “likes” (pagina’s, films, muziek, tv-shows) naar Ons sturen. 2.3 Persoonsgegevens die Wij op grond van uw gebruik van onze Services verzamelen. (i) Wanneer u de loyaliteitskaart gebruikt, verzamelen en verwerken Wij:

 • informatie met betrekking tot uw winkelprofiel;
 • de frequentie en duur van uw bezoeken;
 • informatie met betrekking tot uw koopgedrag; en
 • indien u geregistreerd bent bij het loyaliteitsprogramma met behulp van uw sociale netwerk-account, informatie met betrekking tot uw interacties met de loyaliteit-Service op een zodanig sociaal netwerk.

(ii) Wanneer u onze mobiele applicatie of website-Services wenst te gebruiken als geauthentiseerd gebruiker, verzamelen en verwerken Wij:

 • persoonsgegevens die u toevoegt aan uw profiel (dat wil zeggen gebruikersnaam of bijnaam, profielfoto en wachtwoord);
 • persoonsgegevens die opgenomen zijn in de content die u plaatst, uploadt, bijdraagt aan of anderszins beschikbaar stelt op of via de Services, zoals uw tijdlijn, likes, look books, verlanglijstje, contactenlijst;
 • als u verbonden bent met de Services via uw sociale media-account, informatie met betrekking tot uw interacties met de Services op sociale media;
 • informatie over de frequentie van uw bezoeken, uw routes en locatie in het winkelcentrum op voorwaarde dat Wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen. Voor meer informatie over een dergelijk gebruik, zie Paragraaf “Geolocatie” hieronder;
 • technische gegevens (zoals bugs, hoe lang u de app gebruikt, bounce rate etc).

(iii) Bij een bezoek aan onze website kunnen Wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website en u kunt hieronder meer informatie over dit gebruik krijgen in Paragraaf “Cookies” hieronder.

3 Waarvoor gebruiken Wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Wij van u verzamelen, gebruiken Wij om: (i) de Services te beheren en aan u te verlenen; (ii) uw gebruik van de Services te analyseren en uw persoonsgegevens die verzameld zijn op basis van het gebruik van onze verschillende Services (dat wil zeggen, de loyaliteitskaart, onze mobiele applicaties en onze websites) te combineren om een beter inzicht te krijgen in uw verwachtingen en behoeften en nieuwe functionaliteiten en Services te ontwikkelen; (iii) op u toegesneden informatie en promotiemateriaal aan u aan te bieden; (iv) de statistieken en de effectiviteit van onze Services te meten, testen en bewaken; (v) de technische werking van de Services te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, verlies, beschadiging of ongeoorloofde toegang; en (vi) te delen de Unibail-Rodamco groep voor centrale verwerking en optimaal beheer en ontwikkeling van onze Services.

4 Hoe Wij uw persoonsgegevens delen en bekendmaken

Wij delen de persoonsgegevens die Wij via de Services verzamelen als volgt: (i) Delen met derden Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • alle bedrijven die behoren tot dezelfde groep als Wij teneinde nieuwe Services en functionaliteiten te ontwikkelen en testen;
 • partnermerken die in ons winkelcentrum zijn gevestigd om hen in staat te stellen advertenties aan te bieden die volgens hen voor u van belang zijn. Indien en voor zover deze partnermerken zelf de ontvangen gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken dan zullen deze zelf als verantwoordelijke moeten worden aangemerkt, in verband met die verwerking kunt u zich rechtsstreek tot hen wenden;
 • externe dienstverleners die Ons helpen om de Services aan u te leveren en uw persoonsgegevens namens ons te verwerken. Deze externe dienstverleners zijn altijd onderworpen aan beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen in overeenstemming met dit Privacybeleid en het toepasselijke recht;
 • onze partners, in een anonieme vorm, zodanig dat het niet meer mogelijk is om u te identificeren;
 • wet- of regelgevende instanties naar aanleiding van hun verzoeken, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of juridische procedures, indien dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetten;
 • elke ontvangende partij, wanneer persoonsgegevens worden overgedragen als onderdeel van de verkoop of andersoortige overdracht van al onze activa of een gedeelte daarvan aan een ander bedrijf, alsmede in geval van overdracht van aandelen in Unibail-Rodamco Nederland Winkels B.V.

(ii) Delen met partijen van uw keuze

 • Delen met andere gebruikers van de Services. Alle informatie of content die u vrijwillig bekendmaakt op onze mobiele applicatie of website-Services wordt beschikbaar voor alle gebruikers van de Services. Deze Services bieden u ook de mogelijkheid om uw gehele content en persoonsgegevens of een deel ervan op individuele basis te delen met de gebruikers van uw contactenlijst door uw instellingen voor het delen van informatie op de Services te wijzigen.
 • Delen met sociale netwerken. Indien u ervoor kiest om toegang te krijgen tot de Services met behulp van uw sociale netwerk-account (d.w.z. Facebook, Google+ of Twitter) of om te klikken op een van de plug-in knoppen of koppelingen van sociale netwerken (bv. de Facebook ‘Like’ knop of de Google ‘+’ knop) die beschikbaar zijn via de Services, zullen uw content en  persoonsgegevens worden gedeeld met de betreffende sociale netwerken. U begrijpt dat deze gegevens kunnen worden gepubliceerd op uw sociale netwerk onder uw account.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van uw persoonsgegevens door de sociale netwerken, met inbegrip van informatie die gedeeld is met de sociale netwerken via de Services, onderworpen is aan hun eigen respectieve privacybeleid. Indien u niet wilt dat de sociale netwerken informatie over u verzamelen, raadpleeg dan het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk en/of meldt u af van het betreffende sociale netwerk voordat u gebruikmaakt van onze Services.

5 Hoe kunt u uw voorkeuren wijzigen?

Via uw instellingen van de Services kunt u uw accountinformatie bijwerken, uw profielinstellingen veranderen, u inschrijven op of uitschrijven van mededelingen die u van Ons ontvangt, en uw voorkeuren voor het delen van de Services, met inbegrip van locatiegebaseerde functionaliteiten, instellen. Let op: als u de toegang tot of het delen van uw persoonsgegevens bij sociale netwerken wilt wijzigen of beperken, gaat u naar uw accountinstellingen op dat sociale netwerk.

6 Hoe beveiligen Wij uw persoonsgegevens

Het beschermen van uw privacy en uw persoonsgegevens is een prioriteit voor Ons. Indien u, als geregistreerde gebruiker, een wachtwoord ontvangt, dient u dit geheim te houden, toegang tot uw computer of mobiel apparaat te beperken, en uit te loggen na de Services te hebben gebruikt. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, misbruik, beschadiging en ongeoorloofde of onrechtmatige toegang. Houd u er echter rekening mee dat geen enkele gegevensuitwisseling via internet of opslagtechnologie als 100% veilig kan worden gegarandeerd en Wij kunnen niet garanderen dat uw persoonsgegevens te allen tijde veilig zijn.

7 Hoe kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze bijwerken?

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat  u uw persoonsgegevens up-to-date kunt houden en kunt bijwerken. U hebt recht op toegang tot en het verbeteren van  uw persoonsgegevens en u hebt het recht om u om legitieme redenen te verzetten tegen het gebruik ervan. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen en/of alle relevante informatie wenst te verkrijgen, kunt u contact opnemen via: info@stadshart.nl. Wij reageren binnen 4 (vier) weken na ontvangst van uw bericht.

8 Cookies

8.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken. De cookies helpen de website om uw apparaat te herkennen en informatie over uw bezoek te onthouden (bijvoorbeeld de taal en lettergrootte van uw voorkeur en andere voorkeuren).

8.2 Hoe Wij cookies gebruiken

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren, maar om Ons in staat te stellen de door u gevraagde Services te bieden, uw navigatie op onze website te vergemakkelijken, evenals het gebruik van de functionaliteiten, zodat er een naadloze ervaring wordt geboden. Wij gebruiken Google Analytics tools om Ons te helpen verkeer en gebruik te meten om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers toegang krijgen tot onze website en deze gebruiken. Wij gebruiken informatie die via cookies is verzameld om onze Services te helpen verbeteren en geaggregeerde statistische gegevens te verkrijgen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt door bezoekers. Houd er rekening mee dat Google in dit kader uw persoonsgegevens verzamelt door het gebruik van Google Analytics op onze website. Voor meer informatie over hoe Google gebruik maakt van Google Analytics, en hoe gegevens worden verzameld en verwerkt, gaat u naar www.google.com/policies/privacy/partners/. Deze informatie wordt gedurende twee jaar bewaard.

8.3 Hoe kunt u uw voorkeuren voor cookies beheren?

In de meeste browsers kunt u uw voorkeuren wat betreft cookies beheren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Indien u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, maar u zich later wilt afmelden, kunt u de cookies die zijn ingesteld verwijderen en de instellingen van uw browser wijzigen om eventuele verdere cookies te blokkeren. In de ‘Helpfunctie’ van uw browser zou u moeten kunnen vinden hoe dat moet. Een alternatief is dat u de volgende links gebruikt die instructies geven voor het beheren van de cookie-instellingen van de meest gebruikte browsers:

Indien u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u bovendien de Google Analytics browser add-on installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Daarnaast kunt u kijken op www.aboutcookies.org, waar uitgebreide informatie staat over hoe u dit kunt doen op een grote verscheidenheid van browsers. Houd u er rekening mee dat als u cookies blokkeert, u mogelijk geen volledige toegang hebt tot alle functionaliteiten en pagina’s van onze website. Via de Services wordt verder toegang geboden tot Facebook, Google+ en Instagram. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op je computer geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die zijn bedoeld om je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze cookies. De derde partijen die deze cookies plaatsen, zijn verantwoordelijk voor het gebruik van deze cookies en Wij raden u aan om het privacy- en cookiebeleid van deze derde partijen zorgvuldig te bestuderen

9 Geolocatie (indien van toepassing)

9.1 Algemeen principe

Indien binnen het winkelcentrum mogelijk, kan Iinformatie met betrekking tot uw locatie binnen ons winkelcentrum kan na uw voorafgaande goedkeuring door Ons worden verzameld en verwerkt als u op onze mobiele toepassingen bent geauthentiseerd teneinde (i) de frequentie van uw bezoeken en uw routes binnen ons winkelcentrum te meten en/of (ii) de Meet My Friends Service te bieden en/of (iii) het bieden van de locatieservice op de app.

9.2 Hoe gebruiken Wij de informatie over uw geolocatie?

Om te worden gelokaliseerd binnen het winkelcentrum, zal aan u worden gevraagd om de Bluetoothfunctie op uw mobiele apparaat te activeren. Indien u alleen wilt kijken op de kaart hoeft de Bluetooth-functie niet te worden geactiveerd. Ook indien u de locatie van uw contacten wilt zien via de Meet My Friends Service, hoeft de Bluetooth-functie niet te worden geactiveerd. Houd u er rekening mee dat Wij u niet zullen lokaliseren buiten ons winkelcentrum en dat u uw locatie buiten ons winkelcentrum niet met anderen zult kunnen delen via de Meet My Friends Service. De optie locatie wordt geactiveerd door de bakens die uitsluitend in de gemeenschappelijke ruimtes van het winkelcentrum zijn geïnstalleerd. Wij zullen informatie over uw locatie in het winkelcentrum verzamelen en verwerken op voorwaarde dat Wij  van tevoren uw toestemming hebben verkregen om te worden gelokaliseerd.

9.3 Wat is Meet My Friends Service

Indien de Meet My Friends Service in het winkelcentrum van geactiveerd is / van toepassing is, kunt u Mmet de Meet My Friends Service kunt u uw locatie binnen ons winkelcentrum delen met de gebruikers van de Service of alleen met uw vrienden die ook gebruik maken van de Service. U kunt dus een bezoek brengen aan het winkelcentrum terwijl u weet waar uw vrienden zich in het winkelcentrum bevinden en u ze op een specifieke locatie kunt ontmoeten of een ontmoetingsplaats kunt voorstellen.

9.4 Hoe de informatie over uw geolocatie wordt gedeeld op Meet My Friends

Om de ‘ Meet My Friends ‘ Service te kunnen bieden, kunnen sommige functionaliteiten van de Service vereisen dat uw gegevens over uw geolocatie worden gedeeld met alle andere gebruikers van de Services of alleen met uw contacten, afhankelijk van de manier waarop u de instellingen hebt geconfigureerd. Indien u uw Facebook-, Google- of Twitteraccount hebt gebruikt om uw account bij Ons aan te maken, zult u bovendien in staat zijn om uw contacten van deze sociale netwerken die ook gebruik maken van de ‘ Meet My Friends ‘ Service te lokaliseren en hen te vragen om hun respectieve locaties te delen. Wij kunnen de informatie over uw geolocatie ook delen met de ontvangers zoals uiteengezet in de paragraaf ‘Hoe Wij uw persoonsgegevens delen en bekendmaken’ hierboven.

9.5 Hoe geolocatie gegevens kunt delen en aanpassen

(i) Op uw mobiele instellingen De eerste keer dat u zich authentiseert op onze mobiele applicatie, zullen Wij vragen naar uw toestemming om de geolocatie van uw mobiele apparaat in te schakelen. Indien u de geolocatie van uw mobiele apparaat accepteert, zal deze onmiddellijk van kracht zijn en ook voor eventuele verdere verbindingen met onze mobiele applicatie en voor alle verdere bezoeken in ons winkelcentrum. U kunt de geolocatie van uw mobiele apparaat op elk gewenst moment via uw mobiele instellingen uitschakelen. (ii) Op de Meet My Friends Service De eerste keer dat u verbinding maakt met de ‘ Meet My Friends ‘ Service, zullen Wij uw toestemming vragen om de geolocatie van uw mobiele apparaat in te schakelen en de gegevens over uw geolocatie te delen. Indien u de geolocatie van uw mobiele apparaat en het delen van de gegevens over geolocatie accepteert, zal dit onmiddellijk van kracht zijn en ook voor eventuele verdere verbindingen, behalve als u gebruik maakt van de functie ‘zichtbaar/niet zichtbaar’ die direct op de kaart beschikbaar is om uw instellingen voor geolocatie tijdelijk te wijzigen. U kunt uw instellingen voor geolocatie ook permanent uitschakelen op elk gewenst moment. Houd u er rekening mee dat gebruikers van de ‘ Meet My Friends ‘ Service standaard zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de ‘ Meet My Friends ‘ Service. U kunt uw instellingen voor het delen van de locatie op de Service configureren door te kiezen voor een van de volgende opties:

 • zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers van de ‘ Meet My Friends ‘ Service; of
 • alleen zichtbaar zijn voor uw contacten; of
 • niet zichtbaar zijn voor gebruikers van de ‘ Meet My Friends ‘ Service.

De vertrouwelijkheidsparameters die u hebt ingesteld zullen worden geregistreerd en telkens wanneer u de mobiele applicatie gebruikt van toepassing zijn. Bovendien zult u te allen tijde directe toegang hebben tot een optie ‘zichtbaar/onzichtbaar’ op de kaart om de vertrouwelijkheidsinstellingen voor de duur van de huidige sessie tijdelijk te wijzigen.

10 Links naar andere sites

Wij kunnen hypertekstlinks naar websites van derden of Internetbronnen voorstellen in de Services of berichten die u ontvangt van de Services. Wij hebben geen controle over en zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken en content van derden. Lees alstublieft aandachtig hun privacybeleid om te weten te komen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

11 Updates van het privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien of updaten. Eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht na het plaatsen van het herziene Privacybeleid via de Services. Als Wij veranderingen aanbrengen, zullen Wij u op de hoogte houden via de Services en waar van toepassing om uw toestemming vragen.

[cvrscrollto]