1. Deze algemene spelvoorwaarden (de Spelvoorwaarden) van Unibail-Rodamco NL. (de Organisator), Schiphol Boulevard 371 WTC Toren H, 1118 BJ Schiphol, zijn van toepassing op de TUI Reischeque loterij die zal plaatsvinden van 29 juli tot en met 16 september 2019.
 2. De actie bestaat uit het trekken van een prijswinnaar (de wedstrijd).
 3. Deelname aan de actie houdt volledige acceptatie van deze spelvoorwaarden in. Indien u de spelvoorwaarden niet accepteert, moet u niet deelnemen aan de actie.
 4. Aan de deelname aan de actie wordt door de organisator geen kosten verbonden. Deelname aan de actie staat open voor iedere persoon (een deelnemer) die 18 jaar of ouder is en zich tussen 29 juli en 16 september 2019 registreert als klantenkaarthouder van Leidsenhage Vernieuwt of al een bestaande klantenkaarthouder van Leidsenhage Vernieuwt is.
 5. Uitgesloten van deelname zijn, werknemers van de organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen en hun familieleden, alsmede werknemers van de winkels in het actiegebied en hun familieleden.
 6. Deelname aan de actie werkt als volgt:
  1. Vraag een klantenkaart aan tussen 29 juli en 26 september 2019 en maak kans op een TUI reischeque t.w.v. EUR 100,-.
  2. Als bestaande klantenkaarthouder van Leidsenhage Vernieuwt speel je automatisch mee en maak je automatisch kans op de TUI reischeque t.w.v. EUR 100,-.
 7. De actie geldt enkel voor de al bestaande klantenkaarthouders van Leidsenhage Vernieuwt en voor nieuwe klantenkaarthouders die zich tussen 29 juli en 26 september 2019 registreren.
 8. De prijswinnaar wordt 17 september 2019 op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere diensten.
 9. Prijswinnaars stemmen ermee in dat er foto- en filmmateriaal van de actie via de social mediakanalen van het winkelcentrum kunnen worden gepubliceerd.
 10. Deze spelvoorwaarden kunnen door de organisator te allen tijde worden gewijzigd. Gedurende de looptijd van de actie worden deze spelvoorwaarden niet ten nadelen van de deelnemers gewijzigd.
 11. Voor vragen of klachten omtrent de actie kan contact worden opgenomen met de organisator via: info@leidsenhagevernieuwt.nl.
 12. Op deze spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 13. In de gevallen waarin deze spelvoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door de organisator.
 14. Persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van de organisator: https://leidsenhagevernieuwt.nl/privacybeleid/
 15. Tussen 29 juli en 26 september 2019 wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikelen 4, 5, 6 en 14, uit alle Deelnemers de volgende prijs verdeeld (de Wedstrijd Prijs): TUI reischeque t.w.v. EUR 100,-.
 16. De deelnemer dingt mee naar de wedstrijd prijzen in het kader van de wedstrijd zodra deze: (i) zich registreert als klantenkaarthouder van Leidsenhage Vernieuwt of al bestaande klantenkaarthouder is (ii) voldoet aan de geldende voorwaarden van deze winactie.
 17. De wedstrijdprijzen kunnen tot en met 31 oktober 2019 worden opgehaald in het informatiecentrum van Leidsenhage Vernieuwt. Indien de winnende deelnemer uiterlijk op 31 oktober 2019 zijn prijs niet heeft opgehaald, behoudt de organisator zich het recht voor om voor die prijs een nieuwe trekking te houden en een andere winnaar aan te wijzen. De organisator kan de wedstrijd prijzen vervangen door prijzen van een vergelijkbare waarde.