Bestemmingsplan Leidsenhage onherroepelijk

De Raad van State heeft op woensdag 13 juli uitspraak gedaan in het beroep tegen het bestemmingsplan Leidsenhage. Van de zeven partijen die bij de Raad van State in beroep zijn gegaan, was er uiteindelijk één beroep over. Dit beroep is door Raad van State afgewezen. Dat betekent dat niets de vernieuwing van het winkelcentrum in de weg staat.