januari 2018

Lopende werkzaamheden

Realisatie bouwblok met o.a. Jumbo Foodmarkt

Hei- en funderingswerkzaamheden

Het heiwerk is op circa 110 palen na gereed. Begin februari zullen de heistellingen nog terug komen voor het laatste heiwerk in het “Zuidblok”, aan de kant van de voormalige V&D. Op die locatie zal gebruik gemaakt worden van holle buizen die ingetrild worden. Daarvan zult u meer geluid ervaren dan bij de hiervoor gebruikte schroefpalen. Uiteraard worden geluid en trillingen gemonitord om te bewaken dat die binnen de normen blijven. De werkzaamheden duren naar verwachting ca. 10 werkdagen.

Daarnaast zullen in het voormalige Jasmijnhof achter de Hema tot en met WE nog een aantal schroefpalen geplaatst worden. Dit zal medio februari gebeuren en ca. één week werk zijn.

Verder wordt het leggen van de funderingsbalken en de kanaalplaten voor de constructieve vloeren in de komende periode voortgezet. Daarna zal gestart worden met het realiseren van de wanden en kolommen.

Sloop glazen overkapping en trap en lift C

De sloop van het grootste deel van de glazen overkapping in de Liguster is één week verschoven en is nu, evenals de sloop van de lift en trap D, gestart op 22 januari jl.. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 3 februari a.s..

Bouwrijp maken Jasmijnhof

In het Jasmijnhof is gewerkt aan het verwijderen van kabels en leidingen en creëren van tijdelijke voorzieningen zoals gas, elektra data en rioleringsleidingen ten behoeve van het in stand houden van winkelunits gelegen aan de voormalige Jasmijnhof. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Er is nu ook gestart met het bouwrijp maken van de grond, waarbij het zand  is afgegraven tot – 1,20 meter. De vluchtweg vanuit de achterkant van de daar gelegen winkels is inmiddels geheel over verhoogde vlonders aangelegd of loopt over de geplaatste kanaalplaatvloeren.

Bouwschutting

In verband met de werkzaamheden direct achter de schutting aan de kant van de Liguster, zal de schutting binnenkort verder naar voren gezet worden, de winkelstraat in. Er zal (na goedkeuring brandweer) een doorgangsbreedte voor het publiek van drie meter resteren. Vanwege de benodigde flexibiliteit, zal de schutting mogelijk worden vervangen door een bouwhek. Als dat het geval is, dan zullen wij i.p.v. bestickering aan te brengen, zorgen voor doeken aan de schuttingen met projectbeelden en -communicatie.

Realisatie ondergrondse parkeergarage

De grond is voor het grootste deel afgegraven tot -5,5 meter. Er zal naar verwachting tot maart geheid worden. Zodra het heien klaar is, zal de grond verder worden afgegraven tot -8 meter en kan er gestart worden met de realisatie van de vloer. Van deze werkzaamheden is overlast in de vorm van geluid en trillingen te verwachten. Beide zullen gedurende de werkzaamheden gemonitord worden om in de gaten te kunnen houden of beiden binnen de norm blijven.

In de periode tussen medio maart en week 50 van 2018, zal 36 keer gedurende een nacht gewerkt worden aan het “vlinderen” van de vloer van de nieuwe ondergrondse parkeergarage. Dit betreft een deel van de betonnen vloer, dat overdag gestort wordt en daarna ’s nachts afgewerkt dient te worden.

Het bestickeren van de bouwschutting en de realisatie van kijkgaten in de voetgangersgebieden is gestart. Jammer genoeg werkt het weer niet mee. Door de zware regenval van de afgelopen tijd en incidentele lage temperaturen hebben we hier nog niet veel meters kunnen maken.

Realisatie Fresh!

Planning

Helaas moeten wij u mededelen dat er momenteel dusdanige achterstand is opgelopen in de uitvoering van werkzaamheden dat de oorspronkelijk beoogde oplever- en openingsdata spijtig genoeg niet gehaald zullen gaan worden. Unibail-Rodamco betreurt dit ten zeerste.

Momenteel is Unibail-Rodamco constructief met de (neven)aannemers in gesprek over aanvullende maatregelen die nodig zijn om de vertraging zo veel als mogelijk in te lopen. Zodra meer bekend is over een nieuwe openingsdatum voor het nieuwbouwdeel van Fresh!, laten wij u dat weten.

De voor de bestaande verswinkels overeengekomen geplande opleverdatum is nog steeds van kracht.

Werkzaamheden

Achter in het nieuwe deel van Fresh! (voormalige BCC) wordt nog gewerkt aan de ruwbouw.

Afbeelding achterkant nieuwbouw Fresh! met de wanden van o.a. de openbare toiletten

In de Ligusterpassage is een aanvang genomen met het aanleggen van de passagevloer. Hierbij worden o.a. funderingsbalken gestort, kanaalplaten geplaatst en een betonvloer over de kanaalplaten gestort. Dat gebeurt buiten winkeltijden.

Omdat er uiteindelijk nog isolatie op de vloer geplaatst zal worden alsook de vloertegels, zal de vloer in de tijdelijke situatie lager zijn dan de winkelvloer en de vloer van de rest van de Liguster richting de Rozemarijn. Dit hoogteverschil zal door middel van een tijdelijke voorziening worden opgevangen, zodat de winkels goed toegankelijk blijven.

Naar verwachting zullen deze werkzaamheden op zaterdagochtend 10 februari afgerond zijn.

In de komende maanden zullen in Fresh! de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

Start afbouw begane grond bestaand

 • Start afbouw 1e verd. bestaand
 • Leggen 1e verdiepingsvloer
 • Wanden 1e verdieping
 • Sluiting van de gevel boven de huidige Fresh! winkels op het parkeerdek
 • Montage casco lichtkappen en daken.
 • Leggen 2e verdiepingsvloer
 • Montage staalconstructie
 • Start afbouw passsage
 • Start afbouw sanitair en trappenhuis
 • Start aanvoer en montage roltrappen
 • Start aanvoer en montage lucht behandelings kast
 • Start installatieruimte 2e verdieping
 • Start lift installatie
 • Start afbouw
 • Start inbouw huurders

De volledige huurderslijst op dit moment is dan voor de beneden en bovenverdieping van Fresh! als volgt:

 • Bakker van Maanen
 • The Barn
 • Ibericus
 • JerMoumi Oliva’s
 • Kaas & Zo
 • Kippie
 • Leonidas chocolate café
 • Luciano
 • Middendorp Groenten en Fruit
 • De Nootzaak van Genieten
 • Slagerij Christiaanse
 • Spices of Marrakech
 • Stielman coffee roasters
 • Toko Bali
 • Victor Russo’s Osteria
 • Vishandel Henk Kraan
 • Vitaminstore & Juicebar
 • Wah Nam Hong Asian Market
 • Yoyo

 

 • Ink Clinic (non-food bovenverdieping)
 • D-Reizen (non-food bovenverdieping)
 • Hairclub Samen (non-food bovenverdieping)
Renovatie parkeergarage Noordsingel

Het tweede deel van de tweede fase van de werkzaamheden is gestart. Het streven was om deze fase eind februari af te kunnen ronden. Vanwege de slechte weersomstandigheden verwachten we deze nu medio maart af te kunnen ronden.

Het slopen van het parkeerdek kan geluidsoverlast geven in de ondergelegen winkels. Bij voorbaat onze excuses daarvoor.

Als alle fases zijn afgerond, zal de rijrichting op het dak worden aangepast naar eenrichtingsverkeer. Daarmee wordt het parkeerterrein aanzienlijk gebruiksvriendelijker. In een latere fase, dichter naar de grote opening, zal de definitieve belijning worden aangebracht, zullen stroken voor voetgangers worden aangebracht om ook als voetganger veilig over het parkeerdek te kunnen lopen en zullen alle kleurvlakken voor bijzondere parkeerplekken worden aangebracht (zoals familie-parkeerplekken, minder validen plekken en oplaadstations voor elektrische auto’s).

 

Casco maken bovenverdieping Weigelia

Begin januari is gestart met de sloop tot casco van de bovenverdieping van de Weigelia (boven de winkels aan Weigelia 9 t/m 16), waar het voormalige kantoor van Unibail-Rodamco gevestigd was.

De voor- en achtergevel blijven daarbij intact, maar de cementdekvloer en betonnen opstanden dienen verwijderd te worden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 18.00 en 09.00, waarbij de werkzaamheden die de meeste geluidsoverlast geven (i.v.m. de eronder gelegen winkels), worden uitgevoerd tussen 06.00 en 09.00 uur.

De werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd zijn de volgende:

 • 22 -29 januari: Voorsloop en slopen dekvloeren (sterk geluid producerende werkzaamheden tussen 06.00-09.00 u).
 • 29 januari – 5 februari: Slopen dekvloeren en unit scheidende wanden (sterk geluid producerende werkzaamheden tussen 06.00-09.00 u).
 • 5 – 12 februari: Nalopen sloopwerkzaamheden en verwijderen bouwplaats inrichting.

De met de sloop vrij komende materialen zullen weer voor minimaal 95 % gerecycled worden.

Hemelwaterafvoer

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven loopt in de winkels aan de Liguster oneven zijde, op een aantal plekken een hemelwaterafvoer door de winkel. Deze hemelwaterafvoer moet (vanaf het parkeerdek) in de desbetreffende winkels, worden vervangen door een afvoer met een grotere diameter. Dit in overeenstemming met de huidige regelgeving, waarbij rekening gehouden wordt met de grotere hoeveelheid regenwater die deze afvoeren tegenwoordig te verwerken krijgen.

Deze werkzaamheden zijn inmiddels bij een aantal winkels uitgevoerd en zullen ze tot in de loop van 2018 worden vervolgd. De uitvoering houdt gelijke tred met de fasering van de renovatie van het parkeerdek.

Voorafgaand aan de uitvoering zal via het projectbureau contact worden opgenomen met de winkels waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om e.e.a. door te spreken. Vanwege de doorvoer door het dak, is er geluidsoverlast te verwachten van deze werkzaamheden.

Planning lopende werkzaamheden

Hieronder treft u een overzicht aan met de lopende en in de komende maand geplande werkzaamheden:

PeriodeActiviteit
November 2016 – einde 2019Aanbrengen damwanden/realisatie parkeerkelder/realisatie nieuwbouwblok met o.a. winkels/bioscoop/horeca
Verwachte opening tweede helft 2018Realisatie Fresh!
April 2017 – einde 2018Renovatie parkeergarage Noordsingel
Oktober 2017 – einde 2018Nieuwbouw blok met o.a. Jumbo Foodmarkt
Tot einde 2018Retourbemaling t.b.v. ondergrondse parkeergarage
November 2017 – ca. eerste helft 2018Hemelwaterafvoer Liguster oneven
Ca. 8 januari – ca. 12 februariCasco maken bovenverdieping Weigelia
Ca. 22 – ca. 3 februari Verwijderen glazen overkapping Liguster en trap en lift C
Planning en fasering herontwikkeling

Op onderstaande afbeelding ziet u de fases waarin de renovatie en de uitbreiding zullen plaatsvinden.

Fase Weigelia
Opgeleverd

Fase Fresh!
Verwachte opening
tweede helft 2018

Fase Zuid
Verwachte opening
kwartaal 4, 2018

Fase Noord
Verwachte oplevering
eerste helft 2020

Winkelmutaties

Vertrek:

 • Limoon: reeds vertrokken
 • Manfield: reeds vertrokken
 • Hizi Hair: eind februari 2018
 • Adam (i.v.m. faillissement): eind februari 2018
 • McGregor Women (i.v.m. faillissement): eind februari 2018
 • Slapen en Licht: eind februari 2018
 • Alu Kunst: medio maart 2018
 • Team Kapsalon: medio maart 2018

Verhuizingen:

 • Intertoys: de Intertoys vestiging aan de Liguster zal eind februari sluiten. De Intertoys vestiging aan de Rozemarijn zal wel open blijven en uiteindelijk verhuizen naar het nieuwbouw deel van Mall of the Netherlands.
 • Albert Nolten zal omwille van de verbouwing eind april/begin mei tijdelijk verhuizen naar de begane grond van het voormalige V&D pand, naar de unit van Aluminium Kunst en de andere zijde van de entree, waar La Place gevestigd was.