image001

NIEUWE DUIKER

Door het midden van het winkelcentrum loopt een grote duiker. Dit is een betonnen buisverbinding, onder het winkelcentrum door, die de vijver en de watergang vlakbij de Burgemeester Banninglaan met elkaar verbindt. Deze duiker dient vervangen te worden om er zeker van te zijn dat die geen problemen gaat opleveren in de toekomst. Het vervangen… Lees verder

IMG_3990

Tijdelijke huisvesting voor Jumbo

Op het parkeerterrein voor het Fletcher Hotel, wordt hard gewerkt aan de realisatie van een tijdelijke huisvesting voor de Jumbo. In deze unit van 2.600 m2 wordt de Jumbo gevestigd tijdens de sloop van het huidige Jumbo gebouw en de bouw van de Mall of the Netherlands. Naar verwachting zal de Jumbo begin november de deuren op deze tijdelijke locatie openen.


RaadvState

Bestemmingsplan Leidsenhage onherroepelijk

De Raad van State heeft op woensdag 13 juli uitspraak gedaan in het beroep tegen het bestemmingsplan Leidsenhage. Van de zeven partijen die bij de Raad van State in beroep zijn gegaan, was er uiteindelijk één beroep over. Dit beroep is door Raad van State afgewezen. Dat betekent dat niets de vernieuwing van het winkelcentrum in de weg staat. Lees verder


vote

Uitslag ‘Uw mening telt’

Periodiek publiceren we een stelling over het nieuwe Leidsenhage waar mensen op kunnen reageren. Oude stelling: ‘De nieuwe versgroep is een mooi voorbeeld voor het nieuwe Leidsenhage?’. 224 mensen hebben hierop gereageerd. 197 mensen zijn het eens met deze stelling, 20  mensen zijn het hiermee oneens en 7 mensen hebben hierover geen mening.

Leidsenhage Vernieuwt Event – 21 april 2016

Het Leidsenhage Vernieuwt Event op donderdag 21 april is goed bezocht en feestelijk gevierd. Dit evenement was speciaal georganiseerd voor omwonenden, winkeliers, bezoekers, omliggende bedrijven en andere betrokkenen. Op deze wijze wilde Unibail-Rodamco zijn dankbaarheid uitspreken voor de intensieve samenwerking bij de totstandkoming van de plannen, die moeten uitmonden in een opening van het vernieuwde Leidsenhage in de eerste helft van 2019. Lees verder


IMG_3258

Inloopavond inrichting openbare ruimte

Het huidige winkelcentrum ondergaat een metamorfose naar een volledig overdekt winkelcentrum, dat voorbereid is op de toekomst. Die metamorfose geldt niet alleen voor het winkelcentrum zelf, maar ook voor de openbare ruimte daar omheen. Deze krijgt een (bijna) geheel nieuwe inrichting, met nieuwe parkeerplaatsen, bestrating, groen, speelplekken en meubilair. Deze nieuwe inrichting staat in het… Lees verder